Maja ehitus, projektijuhtimine, palkmajad

Tehniliselt on nimetatud majatüübid puitkarkassmajad. Tähendab, et maja kandvad konstruktsioonid valmistatakse puidust.

Elementmaja puhul toodetakse tehases vastavalt projektile seina elemendid, mis monteeritakse objektil, paigaldatakse katusekonstruktsioon, enamasti fermid vahel ka katuse elemendina.

Moodulmaja puhul toodetakse tehases vastavalt projektile majaosa. Sõltuvalt projektist pool maja või ruumide kaupa. Katuse ehitus sarnane elementmajale.

Mõlema tüübi miinuseks Tellija jaoks vähene võimalus kontrollida elemendi sisu, suure gabariidilise transpordi ning tõstetehnika vajadus.

Puitkarkassmaja seinte postid, diagonaalid, alus,- pealisvööd toodetakse tehases pre-cut meetodil, märgistatakse ja ehitustöö teostatakse objektil. See annab olulise materjali kokkuhoiu, ei ole vajadust
kasutada suure gabariidilist transporti ega tõstetehnikat. Tähtis ka see et Tellijal võimalus jälgida kogu ehituskäiku kiht-kihilt. Katuse ehitusel kasutatakse ette toodetud ferme, vajadusel lisasarikaid.

Maja Mõistliku Hinnaga!